Zespół Amadent

Aldona Oczkowska
Aldona Oczkowskalekarz stomatolog
specjalista ortodoncji
Dyrektor przychodni, specjalista ortodoncji, członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego...
Robert Oczkowski
Robert Oczkowskilek. med. specjalista chirurgii
szczękowo-twarzowej
i chirurgii dziecięcej
koordynator oddziału Chirurgii Dziecięcej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie...
Piotr Oczkowski
Piotr Oczkowskilekarz medycyny,
lekarz stomatolog,
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
Absolwent kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego...
Marta Michalak
Marta Michalaklekarz stomatolog
kończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2010 roku. Interesuje się stomatologia zachowawczą...
Anna Suwińska
Anna Suwińskalekarz stomatolog
Ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz stomatologią dziecięcą. Nominowana do nagrody Hipokrates Mazowsza 2019 w plebiscycie pacjentów Stomatolog Roku.
Sylwia Nożyńska
Sylwia Nożyńskalekarz stomatolog
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zajmuje się leczeniem dorosłych jak i dzieci. Szczególną uwagę skupia na rozwijaniu swoich umiejętności w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.
Przemysław Jędraszko
Przemysław Jędraszkolekarz stomatolog
Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Anna Teklińska
Anna Teklińskadyplomowana pielęgniarka
Teresa Fronc
Teresa Froncasystentka stomatologiczna
Renata Budek
Renata Budek dyplomowana pielęgniarka,
technik dentystyczny
Dorota Tolzdorf
Dorota Tolzdorfpracownia radiologiczna
Paulina Kotkiewicz
Paulina KotkiewiczAsystentka stomatologiczna
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Katarzyna Zaręba
Katarzyna Zarębarejestracja