Robert Oczkowski

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii dziecięcej.
Wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie koordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. W gabinecie zajmuje się zabiegami chirurgii stomatologicznej oraz konsultacjami z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii dziecięcej.