Radiologia

Dysponujemy nowoczesnym aparatem tomograficznym Orthophos SL 3D firmy Sirona zapewniającym niebywale dokładną diagnostykę obrazową zarówno poprzez zdjęcia pantomograficzne oraz tomografię wiązki stożkowej (CBCT) o polu obrazowania (od ø5x5cm do ø11 x 10cm).

CBCT jest szybszą, bezpieczniejszą i ekonomiczniejszą odmianą konwencjonalnej tomografii komputerowej stworzoną dla stomatologii. 

Jedno badanie CBCT pozwala zobrazować zarówno tkanki miękkie jak i kostne, uwzględniając ich trójwymiarową strukturę. W porównaniu z konwencjonalną diagnostyką obrazową używaną w stomatologii (zdjęcia zębowe, pantomografia, cefalometria, zgryzowe oraz stawu skroniowo- żuchwowego), tomografię CBCT cechuje bardzo duża dokładność badania poprzez wysoką rozdzielczość i oraz pokazanie badanych struktur w 3D.

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT)

Skan CBCT za pomocą urządzenia: Orthophos SL 3D firmy Sirona 

Lekarz stomatolog może zlecić takie badanie w celu: 

 • zobrazowania wewnętrznej anatomii z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym badaniu radiologicznym
 • precyzyjnego planowania leczenia stomatologicznego (w tym zabiegów chirurgicznych)
 • dokładnej oceny potencjalnego ryzyka
 • przeanalizowania przebiegu ważnych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, korzenia zębów, położenie zatok obocznych nosa i in., których umiejscowienie jest inne u każdego pacjenta
 • oceny patologii w obrębie zębów jak i struktur

W jakich dziedzinach CBCT znajduje zastosowanie?

Badanie to jest przydatne w niemal każdej dziedzinie stomatologii i nie tylko. Przede wszystkim jest to metoda umożliwiająca dokładne diagnozowanie. Staranne przeprowadzenia procesu diagnostycznego daje znacznie większą szansę powodzenia wdrożonego leczenia. CBCT jest przydatne między innymi w:

 • chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
 • ortodoncji
 • endodoncji
 • periodontologii
 • implantologii
 • diagnozowaniu chorób stawu skroniowo-żuchwowego
 • laryngologii

Dlaczego CBCT,
A NIE konwencjonalna TK

Dawka promieniowania jest ok 10 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej TK, a czas badania znacznie krótszy. Skan CBCT trwa od 10 do 40 sekund a w TK kilka minut.

Zalety:

 • jedyne badanie obrazowe ukazujące zarówno tkanki miękkie jak i struktury kostne
 • badanie jest nieinwazyjne i wielu przypadkach umożliwia uniknąć operacji zwiadowczych
 • dokładne obrazowanie sąsiednich struktur umożliwia ocenę zaawansowania procesów     patologicznych takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne.
 • uzyskane dane niejednokrotnie umożliwiają postawienie trafnej diagnozy i wdrożenie  leczenia w stadium zaawansowania choroby niewykrywalnym w innym badaniu obrazowym.

Badania radiologiczne muszą być poprzedzone badaniem klinicznym pacjenta i wykonywane są zgodnie z potrzebami diagnostycznymi.

Image