Piotr Oczkowski

lekarz, lekarz dentysta, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
Absolwent kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Waraszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych.

W gabinecie zajmuję się zabiegami z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz planowaniem 3D zabiegów ortognatycznych. W szitalu wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej i szczękowo-twarzowej.